home

Behandeling thuis

Naast ons brede aanbod op onze centra kunnen wij u ook Behandeling Thuis aanbieden.

Wij adviseren Behandeling Thuis wanneer het te verwachten effect van een behandeling op onze centra onvoldoende is.

Behandeling Thuis is één van onze intensieve behandelvormen. De behandeling is op maat en wordt buiten onze centra aangeboden. Dit kan zijn bij u thuis, op school of een andere belangrijke plek voor de cliënt en /of het systeem. Onze ambulant werkers zullen samen met de cliënt en het cliëntsysteem doelgericht aan veranderwensen werken.

De behandelvraag van het gezin staat centraal. ’Wat willen de cliënt en het cliëntsysteem anders?’ De doelen die worden gesteld zijn wel altijd direct gerelateerd aan de diagnose van de cliënt. Om de doelen te kunnen behalen kan er behandeling worden geboden op meerdere levensgebieden van de cliënt en het cliëntsysteem.

Bij aanvang van de behandeling bespreken we samen met de cliënt en het cliëntsysteem de uitkomsten van het onderzoek en/of ons advies vanuit de intake en/of het adviesgesprek.
We bevragen de cliënt en het cliëntsysteem op welke manier dit  probleem van invloed is op ieders individuele leven en op het (gezins-) leven. We vragen hen wat zij veranderd willen zien en op welke manier. De veranderwensen worden beschreven als behandeldoelen en vastgelegd in een behandelovereenkomst.

De behandeling is praktisch van aard. Naast de informatie over de specifieke diagnose zal er samen met de cliënt en het cliëntsysteem worden gezocht naar oplossingen en geoefend met nieuwe vaardigheden. De aandacht is gericht op het herkennen van niet werkende patronen en overlevingsmechanismen evenals op experimenteren met nieuwe patronen en wel werkende aspecten in hun handelen.

De behandeling is een samenspel tussen de cliënt en de ambulant werker. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling, teneinde hun draagkracht te vergroten en te bewerkstelligen, dat zij zo snel mogelijk het stuur weer zelf in handen kunnen nemen. Regelmatig wordt nagegaan of de cliënt, het cliëntsysteem (en zijn verwijzer) tevreden zijn over de behandeling en de voortgang.
Behandeling Thuis betekend hard werken voor de cliënt en het cliëntsysteem waarbij de verwachting is dat zij in de toekomst de eigen taken weer zelf of met ondersteuning aankunnen.
 
Onze ambulant werkers hebben een brede ervaring en opleiding in het werken bij cliënten thuis en maken gebruik van de specifieke (methodische) kennis waarover zij beschikken. De werkwijze en de te gebruiken behandelmethoden zijn afhankelijk van de doelen die gesteld zijn.
De duur van de bezoeken is maximaal 2 uur, de frequentie wordt afgestemd op de behandeldoelen en de behandeling na iedere 10e bijeenkomst multidisciplinair getoetst.

Indien na Behandeling Thuis nog niet alle doelen zijn behaald en er veranderwensen blijven kan Begeleiding Thuis worden geadviseerd.
 

 
 
 

Onderdeel van

Parlan

Adresgegevens

Amperestraat 2-6
1817 DE  Alkmaar
088 124 00 00
Mail De Praktijk

Volg ons