home

Creatieve therapie

Creatieve therapie is een non-verbale therapievorm waarbij gebruik gemaakt wordt van beeldende middelen zoals verf, krijt, papier, hout, klei etc. Maar ook spel neemt een belangrijke plaats in tijdens de therapie.

Soms gebeuren er dingen in het leven van een kind die moeilijk te begrijpen zijn. De beeldende middelen bieden de mogelijkheid om uiting te geven aan gevoelens, fantasieën en gedachten. Deze kunnen met de materialen vorm gegeven worden.
Het spelen met knutselmateriaal is voor kinderen iets heel natuurlijks. Door vervelende gebeurtenissen uit te spelen, kan het kind emotioneel afstand nemen van een vervelende gebeurtenis.
Het bezig zijn met materialen kan (onbewuste) gevoelens oproepen en gebeurtenissen verwerken.

Door te experimenteren met materialen leert een kind op zijn manier vorm te geven aan eigen patronen en manieren van uitdrukken.
Het kind leert eigen gevonden oplossingen te (h)erkennen en vergroot hierdoor zijn (zelf)vertrouwen. Door deze positieve ervaring kan een kind nieuw gedrag aanleren.

De creatieve therapie vindt individueel of groepsgericht plaats. De sessies duren 45 minuten

Een indicatie voor creatieve therapie kan bijvoorbeeld zijn:
- problemen in de omgang met leeftijdgenoten;
- emotionele problematiek, zoals gebrek aan
  zelfvertrouwen,extreme onzekerheid, angsten etc;
- matige gedragsproblematiek

Doel van de therapie kan zijn:
- verbeteren van de sociale competente
- vergroten van zelfvertrouwen
- bevorderen van inzicht in eigen gedrag
- bevorderen van meer adequate gedragsvormen

Tijdens de therapie in groepsverband leren de kinderen hun vaardigheden te vergroten, waarbij nadrukkelijk gebruik gemaakt wordt van de groep als middel.

 
 
 

Onderdeel van

Parlan

Adresgegevens

Amperestraat 2-6
1817 DE  Alkmaar
088 124 00 00
Mail De Praktijk

Volg ons