home

Uit jeugdriagg.nl

Jeugdriagg - Medicamenteuze behandeling
Kinderen en jongeren met psychiatrische problemen kiezen samen met de Jeugdriagg een passende therapie. Medicijnen kunnen hen helpen om een goed resultaat te boeken. De Jeugdriagg zorgt daarbij voor goede begeleiding en schrijft medicijnen alleen voor na uitgebreid onderzoek en in overleg met u.
Waarom medicijnen voor uw kind?
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat neurobiologische factoren mede de oorzaak kunnen zijn van veel psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren. Medicijnen kunnen helpen om symptomen te verminderen. Zo werken medicijnen goed bij bijvoorbeeld ADHD, depressies en angst en psychose. Veel ouders zijn dan ook positief over het gebruik van medicijnen: bepaalde klachten nemen in kracht af, waardoor hun kind beter functioneert.

Alleen medicijnen na onderzoek en overleg
Het onderzoek naar het effect en de bijwerkingen van medicijnen bij kinderen en jongeren is in volle gang. Vaak zijn er in praktijk al goede ervaringen met gebruik van bepaalde medicijnen terwijl het onderzoek nog niet is afgerond. Landelijke richtlijnen geven dan aan of het medicijn al verantwoord kan worden voorgeschreven. De Jeugdriagg volgt deze landelijke richtlijnen. De Jeugdriagg schrijft medicijnen alleen voor na uitvoerig onderzoek. Een van onze kinder- en jeugdpsychiaters legt daarna uit waarom medicijnen uw kind kunnen helpen. In overleg met u bepaalt hij of hij uw kind de medicijnen ook voorschrijft. Vaak volgt uw kind  - zeker in het begin - hiernaast nog een andere vorm van therapie.

Medicijnen verantwoord gebruiken
Kiezen u en uw kind samen met de hulpverlener voor medicijnen? Dan starten we meestal met een proefperiode. Tijdens deze periode bekijken we of de medicijnen effect hebben en geen vervelende bijwerkingen veroorzaken. Heeft uw kind een tijd medicijnen gebruikt, therapie gevolgd en gaat het beter? Dan bouwen we de medicatie af om te zien hoe uw kind dan reageert. Gaat het goed, dan kan uw kind stoppen met de medicijnen. Zien we een terugval? Dan schrijven we het medicijn opnieuw voor.

 
 
 

Onderdeel van

Parlan

Adresgegevens

Amperestraat 2-6
1817 DE  Alkmaar
088 124 00 00
Mail De Praktijk

Volg ons