home

Ouderbegeleiding

De Praktijk biedt verschillende vormen van ouderbegeleiding.

Ouderbegeleiding in de vorm van psycho-educatie
Er wordt uitleg gegeven over de stoornis van het kind en hoe ouders hiermee om kunnen gaan. Het gaat hierbij om acceptatie van de stoornis en ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot de stoornis.

Ouderbegeleiding in combinatie met behandeling van het kind
Doel is het creëren van ruimte voor verandering en groei binnen het gezin zodat de behandeldoelen van het kind hierop aansluiten. Er is uitleg over en aandacht voor het klachtgedrag van het kind. Het competentiegevoel van de ouders wordt vergroot.

Ouderbegeleiding in de vorm van mediation
De problematiek van het kind kan beïnvloed worden door middel van gesprekken met de ouders.
Door de gesprekken kan er zicht komen op de problematiek van het kind en op de functie hiervan binnen het gezin.
Er wordt uitleg gegeven, maar ook tips en adviezen.

Ouderbegeleiding in de vorm van overbruggingszorg
Doel hiervan is hulp te organiseren samen met het gezin; kijken wat het gezin nodig heeft om de situatie vol te houden tot dat de daadwerkelijke hulp (”Behandeling Thuis”) kan starten.

 
 
 

Onderdeel van

Parlan

Adresgegevens

Amperestraat 2-6
1817 DE  Alkmaar
088 124 00 00
Mail De Praktijk

Volg ons