home

tekst over psycho educatie

 

tekst van jeugdriagg.nl

Jeugdriagg - Psycho-educatie
Psycho-educatie is het geven van informatie en voorlichting aan jou en je ouders over de psychiatrische diagnose die je na onderzoek gekregen hebt. Daarnaast krijg je steun en advies over hoe problemen die hiermee samenhangen op te lossen of er zo goed mogelijk mee om te gaan. Jij en je ouders of andere voor jou belangrijke personen kunnen  terecht met alle vragen en onzekerheden die deze psychiatrische diagnose op kan roepen.

Psycho educatie is een vakterm en staat voor: “voorlichting over een psychiatrische stoornis”. Psycho-educatie wordt bijvoorbeeld gegeven bij ADHD, autisme spectrumstoornis en bij een psychotische stoornis. Psycho-educatie kan individueel of aan een groep gegeven worden. Het voordeel van een groep is dat je herkenning en steun kan vinden bij jongeren, die eenzelfde soort probleem hebben als jij. Dit geldt ook voor groepen van ouders en broers en zusjes.

 

Naast voorlichting over de oorzaken, symptomen en gevolgen van het psychiatrische beeld dat je hebt, leggen we uit wat de mogelijkheden voor ondersteuning en behandeling zijn. Soms is het moeilijk te aanvaarden dat je een psychiatrische diagnose hebt. We vinden het belangrijk je ook te ondersteunen in al je sterke kanten zodat je een positief zelfbeeld kan behouden. Ook wordt ondersteuning aangeboden bij praktische zaken, als werk, dagbesteding en wonen.

 

Psycho-educatie wordt meestal gegeven aan het begin van de behandeling na het stellen van de diagnose. Soms ben je met psycho-educatie voldoende geholpen, maar meestal krijg je daarnaast of daarna nog een speciale behandeling voor je probleem.

 
 
 

Onderdeel van

Parlan

Adresgegevens

Amperestraat 2-6
1817 DE  Alkmaar
088 124 00 00
Mail De Praktijk

Volg ons