home

uit jeugdriagg.nl

Jeugdriagg - Individuele psychotherapie 5-12 jaar
Een kind ontwikkelt zich in zijn jonge jaren voortdurend. Soms lukt het niet om goed met die ontwikkelingen om te gaan. Het kind voelt zich dan hulpeloos en ook u weet niet meer hoe u uw kind het beste kan helpen. Tijdens individuele psychotherapie herwint een kind zijn zelfvertrouwen en leert het zich in sociaal en emotioneel opzicht te ontwikkelen.

Als problemen tijdens het opgroeien langere tijd voortduren kan de emotionele of sociale ontwikkeling van een kind belemmeren. Individuele psychotherapie is dan vaak de beste oplossing. Voorwaarde voor deze therapie is dat het kind in staat is om – samen met de therapeut – de eigen problemen te verwoorden of uit te beelden in spel.

Wat mag u verwachten van individuele psychotherapie?
Voor we met de therapie starten, brengen we het exacte probleem in kaart door een psychologisch en soms ook psychiatrisch onderzoek. Op basis van de uitkomsten kiezen we de beste aanpak. De duur van de therapie varieert van een paar weken tot een jaar. De sessies vinden wekelijks of eens per 2 weken plaats en duren ongeveer 3 kwartier. In sommige gevallen krijgen u en uw kind opdrachten mee naar huis.

Spel- en gesprekstherapie voor het  kind
Tijdens de therapie leert uw kind spelenderwijs met zijn problemen om te gaan en zijn zelfvertrouwen te vergroten. Als het lukt, praten we daarnaast met uw kind over zijn of haar klachten en zorgen. We helpen uw kind om zich vrij te voelen en om zichzelf te durven zijn. Met andere woorden: uw kind leert om zich in emotioneel en sociaal opzicht te ontwikkelen. Zodat het weer met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet gaat.

Ouderbegeleiding
Als uw kind in individuele therapie is, bieden we u  ouderbegeleiding aan. De hulpverlener bespreekt vragen met u die tijdens de behandeling van uw kind naar voren komen. Daarnaast verkent de therapeut samen met u hoe u in de thuissituatie positieve verandering kunt stimuleren.

Meld uw kind aan
Wilt u uw kind individuele psychotherapie laten volgen? Meld uw kind dan aan bij het Informatie- en Aanmeldpunt van de Jeugdriagg in uw eigen regio. Uw hebt altijd een verwijsbrief van een (huis)arts of van Bureau Jeugdzorg nodig. Voordat de therapie begint, hebben u en uw kind eerst een gesprek met een hulpverlener om te bekijken of individuele psychotherapie de beste behandelmethode is.

 

uit jeugdriagg.nl

 

Jeugdriagg - Individuele psychotherapie 12-22 jaar

De puberteit is voor veel jongeren een turbulente tijd. Fysiek, mentaal en sociaal verandert er in deze periode van alles. Daarom reageren jongeren vaak heftiger en gevoeliger en ontstaan er eerder conflicten in het gezin. Tijdens een individuele psychotherapie krijgen jongeren hulp om hun puberteit zo goed mogelijk door te komen.

De tienerjaren van jongeren gaan meestal niet onopgemerkt voorbij. Niet voor de jongere en niet voor de ouders. Pubers zijn sneller in de war en hebben soms heftige gevoelens. Ze onderhandelen veel over gezinsregels en er ontstaan vaker conflicten in het gezin. De meeste conflicten lossen zich vanzelf weer op, maar soms lijken de problemen onoplosbaar of escaleert de situatie. Individuele psychotherapie kan in zulke gevallen een goede optie zijn. Voorwaarde voor deze therapie is dat de jongere actief meedenkt en zoekt naar oplossingen.
 

 

 

Verschillende klachten
De individuele psychotherapie is bedoeld voor jongeren met een of meer van de volgende klachten:
·    Depressieve buien
·    Zelfmoordgedachten
·    Problemen met verwerking van het verleden
·    Extreme verlegenheid
·    Zich niet kunnen handhaven op school of werk
·    Extreme angsten en fobieën

Wat mag u/je van individuele psychotherapie verwachten?
Tijdens de therapie bespreekt de jongere met een therapeut zijn of haar problemen en mogelijke oplossingen. Op verzoek van de jongere, de ouders of de therapeut betrekken we de ouders bij de therapie. De gesprekken vinden wekelijks of eens per 2 weken plaats. Een volledige therapie duurt een paar maanden tot ruim een jaar.

Aanmelden
Wil je zelf een individuele psychotherapie volgen? Of bent u een ouder en wilt u uw kind individuele psychotherapie laten volgen? Aanmelden kan bij het Informatie- en Aanmeldpunt van de Jeugdriagg in uw eigen regio. Er is altijd een verwijsbrief van een (huis)arts of van Bureau Jeugdzorg nodig. Voordat de therapie begint, is er altijd eerst een gesprek met een hulpverlener om te bekijken of individuele psychotherapie de beste behandelmethode is.

>> Meer informatie over het aanmelden

 
 
 

Onderdeel van

Parlan

Adresgegevens

Amperestraat 2-6
1817 DE  Alkmaar
088 124 00 00
Mail De Praktijk

Volg ons