home

Verblijf & Behandeling Jeugd GGZ/LVB

Vanuit deze hulpvorm wordt behandeling geboden aan kinderen met psychiatrische problemen en/of een verstandelijke beperking. Zij kunnen door hun problemen niet thuis, in een pleeggezin of gezinshuis wonen. Het onderwijs wordt op het terrein van de behandelvoorziening gegeven.


Voor wie
Verblijf & Behandeling Jeugd GGZ/LVB is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Zij kunnen afkomstig zijn uit heel Noord-Holland. De kinderen hebben psychiatrische problemen en/of een verstandelijke beperking.


Het resultaat
Na de behandeling woont het kind weer thuis (en anders in een pleeggezin of gezinshuis) en volgt hij daar ook weer onderwijs. Zijn problemen zijn verminderd en/of de opvoedmogelijkheden van de ouders zijn toegenomen waardoor zij de opvoeding goed kunnen vormgeven.

De aanpak
Wij stellen samen met de ouders een plan op waarin de behandeldoelen en de aanpak staan beschreven. De behandeldoelen gaan over het kind, het gezin en het onderwijs. Het kind wordt zowel individueel als in een groep behandeld, eventueel aangevuld met medicatie. Onze benadering is gericht op het verminderen van klachten, het verwerken van vervelende gebeurtenissen in het verleden en op een betere hechting aan de mensen om hem heen.

Waar en door wie
Huis en school bevinden zich op De Praktijk locatie ‘Wijdenes’. Het behandelteam bestaat uit pedagogisch medewerkers, leerkrachten, (vak)therapeuten, ouderbegeleiders, een jeugdarts, psychiater en GZ psychologen.

Aanmelding
Aanmelding vindt plaats via de huisarts, de kinderarts of het gemeentelijke wijk-/gebiedsteam.
 

 
 
 

Onderdeel van

Parlan

Adresgegevens

Amperestraat 2-6
1817 DE  Alkmaar
088 124 00 00
Mail De Praktijk

Volg ons