home

Samenwerking maakt hulp (nog) effectiever


Psygro

De Praktijk werkt samen met Psygro. Door de samenwerking kunnen ouders van jeugdigen die bij De Praktijk in behandeling zijn ook zelf onder hetzelfde dak hulp krijgen. De samenwerking heeft een verkortend effect op onze wachttijden.
 

Actie Zorg

Om de wachttijd voor ambulante behandeling thuis te overbruggen of een langduriger vervolgaanbod na onze behandeling te kunnen aanbieden hebben wij een goed collegiaal contact met Actie Zorg. Over en weer vullen wij eigen aanbod aan met diensten van elkaar om zo een volledig en effectief aanbod te verzorgen.
 

NHL Stenden

De NHL Stenden verzorgt de opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Onze ambulante begeleiders Activerende Begeleiding zijn intern opgeleid en post-HBO geschoold. Om de kennis op peil te houden wordt de supervisie begeleid door een lerares van de NHS. De Praktijk neemt deel aan de landelijke begeleidingsgroep.
 

Convenant Autisme

De Praktijk is partner van het Convenant autisme Noord-Holland. De convenantpartners werken samen op de gebieden wonen, onderwijs, werken, vrije tijd en onderzoek & behandeling, om een sluitend netwerk en aanbod te verzorgen. De Praktijk vertegenwoordigt de jeugd-GGZ in de stuurgroep en is actief in de netwerken van de regio Kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland.
 

Overdracht van Van Jeugd-GGZ naar volwassenen GGZ

Als dat nodig is kunnen we de hulp die bij ons is gestart laten doorlopen tot 23-jarige leeftijd. Wordt er een (nog) langere behandel-/begeleidingsduur verwacht dan kunnen wij de hulpverlening overdragen naar GGZ-NHN. Dat gebeurt altijd in nauw overleg met de cliënt. De overdracht wordt intensief begeleid door onze medewerker(s). De nauwe samenwerking tussen GGZ NHN en De Praktijk garandeert een soepele overgang.
 

RINO Noord Holland (nascholing en opleiding GGZ)

Naast de opleidingen en nascholing die onze medewerkers volgen bij het RINO Noord-Holland verzorgen wij lessen tijdens de scholingen van het RINO. Onze specifieke kennis en ervaring wordt gedeeld met (jonge) medewerkers in de GGZ. Wij dragen zo bij aan de brede en specifieke ontwikkeling van onze professie.

 
 
 

Onderdeel van

Parlan

Adresgegevens

Amperestraat 2-6
1817 DE  Alkmaar
088 124 00 00
Mail De Praktijk

Volg ons