home

Diagnostisch onderzoek geeft duidelijkheid

De Praktijk heeft een breed aanbod in diagnostische mogelijkheden.

• Psychologisch onderzoek
• Psychiatrisch onderzoek
• Observatie van het kind in de klas of spelsituatie
• Observatie van het kind in de thuissituatie
• Gezinsonderzoek & ontwikkelingsanamnese
• Groepsdiagnostiek (psychodiagnostische observatie)
• Procesdiagnostiek

Uw aanmelding en de vraag van de cliënt of zijn of haar ouders/verzorgers zijn het uitgangspunt bij de diagnostiek. Na het intakegesprek wordt er onder leiding van een hoofdbehandelaar (GZ-psycholoog en/of psychiater) multidisciplinair besloten welk onderzoekstraject het beste past.

De resultaten uit het diagnostisch onderzoek worden multidisciplinair besproken. Vanuit dit overleg volgt het behandeladvies. U ontvangt onze conclusie.
Ons brede behandelaanbod is meestal toereikend om de benodigde behandeling te bieden. Kunnen wij die niet bieden, dan doen wij voorstellen voor een verwijzing.

 
 
 

Onderdeel van

Parlan

Adresgegevens

Amperestraat 2-6
1817 DE  Alkmaar
088 124 00 00
Mail De Praktijk

Volg ons