home

Problematiek waar De Prakijk bij kan helpen

U kunt uw cliënt voor onderzoek en/of behandeling aanmelden bij (een vermoeden van) een of meer van de onderstaande hoofddiagnose(s):

• Aandachts- en concentratiestoornissen
• Pervasieve ontwikkelingsstoornissen (Autisme)
• Angststoornissen
• Posttraumatische stressstoornis
• Hechtingsstoornis
• Eetstoornissen
• Gedragsstoornissen
• Psychotische stoornissen
• Persoonlijkheidsstoornissen
• Depressie/stemmingsstoornis
• Bipolaire stoornissen
• Aanpassingsstoornissen
• Verstoorde rouwverwerking

 
 
 

Onderdeel van

Parlan

Adresgegevens

Amperestraat 2-6
1817 DE  Alkmaar
088 124 00 00
Mail De Praktijk

Volg ons